Загальна інформація

Орган з сертифікації ТОВ "Всеукраїнська експертна служба "Укрекспертиза" акредитований Національним агенством з акредитації України, головна мета якого — оцінка відповідності продукції, вітчизняної та імпортної, всім необхідним правилам і нормам, які гарантують безпечність цих товарів. Процедури оцінки відповідності продукції в ТОВ “ВЕС “Укрекспертиза” максимально наближені до європейських норм та правил.

Політика у сфері якості Органу з сертифікації продукції

ТОВ «ВЕС «Укрекспертиза»

 

Якість послуг — запорука довіри

Метою діяльності органу з сертифікації є надання сучасних послуг з сертифікації та оцінювання відповідності, постійне підвищення довіри та задоволеності замовників та інших зацікавлених сторін та, завдяки цьому, підтримання авторитета ТОВ «ВЕС «Укрекспертиза».

Ми прагнемо досягти провідних позицій серед органів сертифікації України та Східної Європи, здобуття високого рівня довіри до висновків сертифікації і довести свою спроможність рівноправно взаємодіяти із європейськими Системами сертифікації та здобути визнання результатів діяльності на європейському та міжнародному рівні.

Досягнення цієї мети базується на дотриманні наступних принципів:

 • неупередженість
 • компетентність
 • конфіденційність
 • відкритість
 • відповідальність
 • реагування на скарги

Орган з сертифікації зобов’язується:

 • забезпечувати функціонування та підтримання системи управління якістю органу з сертифікації згідно з вимогами ISO/IEC 17065 та ISO/IEC 17021-1;
 • поширювати цю політику та забезпечувати виконання її та всіх вимог системи управління якістю персоналом органу з сертифікації;
 • забезпечити безперервне підвищення кваліфікації та професіоналізму кожного співробітника, вдосконалення внутрішніх та зовнішніх відносин і використання сучасних технологій;
 • застосовувати передовий досвід ведення сертифікаційної діяльності нотифікованих органів оцінки відповідності Європи, з якими налагоджені звя'зки та партнерство;
 • періодично здійснювати критичне аналізування системи управління якістю органу сертифікації, включаючи аналізування політики та цілей в сфері якості органа сертифікації з погляду їх актуальності та придатності, та приймати рішення з метою удосконалення системи управління якістю та поліпшення її результативності.

Відповідальність за реалізацію політики і забезпечення її виконання усіма необхідними ресурсами, у тому числі компетентним персоналом, актуалізованим фондом нормативної документації, матеріально-технічними ресурсами і приміщеннями, бере на себе вище керівництво ОС.

Виконання даної Політики гарантується знанням та розумінням кожним співробітником органу сертифікації своєї ролі та відповідальності в реалізації цілей та завдань, а також активної участі в удосконаленні систему управління.

Декларація про неупередженість