Система сертифікації «Укрекспертиза»

Систему сертифікації УКРЕКСПЕРТИЗА було створено у 2013 році відповідно до положень європейських вимог до діяльності органів сертифікації продукції — ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021-1 .

Згідно Законів України „Про підтвердження відповідності” та „Про акредитацію органів з оцінки відповідності” , сертифікацію продукції в законодавчо нерегульованій сфері можна проводити як в державній системі сертифікації, так і в добровільних системах сертифікації, що мають акредитацію Національного органу з акредитації України. Систему сертифікації “Укрекспертиза” було створено як альтернативу морально застарілій та недосконалій Державній Системі Сертифікації.

Основним принципом діяльності Системи є гнучкість та висока адаптивність до сучасних тенденцій розвитку технологій та випуску сучасних товарів. До створення Системи було залучено найкращих фахівців у різних галузях: виробництві, наданні послуг, проектуванні, управлінні, сертифікації та оцінки відповідності продукції з України, Росії та Європи.

Нашим основним завданням було створення такої системи сертифікації, яка б увібрала в себе найкращий європейський досвід та відповідала  вимогам українського законодавства та сучасним потребам ринку. 

Діяльність Системи сертифікації “Укрекспертиза” регламентовано діючими законодавством України, вимогами міжнародних та європейських стандартів, директивами ЄС, державними стандартами та іншими нормативними документами, політиками та процедурами Органу сертифікації ТОВ “ВЕС “Укрекспертиза”.

ОС розробив власний знак відповідності, використання якого дозволяється при умові проходження сертифікації в Системі, визначив Схеми сертифікації та процедури оцінювання, правила надавання і підтримування сертифікації, постійно оновлює Реєстр Системи, а також зробив цю інформацію загальнодоступною.

ТОВ «ВЕС «Укрекспертиза», як орган з сертифікації, діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. Джерелом фінансування є кошти від замовників за виконані роботи з сертифікації та оцінки відповідності.