ISO 22000

20 вересня 2019 р. – кінцевий термін для остаточного впровадження в Україні системи безпеки харчових продуктів HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point - аналіз ризиків і контролю критичних точок) на усіх підприємствах ринку харчових продуктів та харчування. Це відліковий час створення українського ринку безпечних харчових продуктів за світовими вимогами, а також впровадження більш жорсткого контролю за продовольчою безпекою країни.

Hazard Analysis and Critical Control Point – це міжнародна система контролю безпеки продовольчого ринку, яка прийнята у США, Європейському Союзу та в багатьох країнах Світу. В ЄС застосування цієї системи регламентує Директива 93/43/ЄЕС «Про гігієну харчових продуктів». В Євросоюзі система HACCP є обов’язковою для всіх підприємств, що працюють з харчовою продукцією. З 2005 року принципи HACCP включені до стандарту Міжнародної організації зі стандартизації ISO 22000:2005 «Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain».
А в 2018 році було переглянуто версію стандарту з урахуванням сучасних тенденцій у сфері ризик-менеджменту та було опубліковано оновлений стандарт ISO 22000:2018.

В Україні впровадження цієї міжнародної системи безпеки продовольчого ринку задля гармонізації українського законодавства з європейськими нормами почалося в рамках виконання підписаної Угоди про Асоціацію з ЄС. Після закінчення перехідного етапу подальший розвиток в Україні безпечного продовольчого ринку згідно зі світовими стандартами передбачає прийняття ще низки нових законодавчих та нормативно-правових актів.

ТОВ "Всеукраїнська експертна служба “Укрекспертиза" проводить роботи з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT) «Системи управління безпечністю харчових продуктів», який включає в себе принципи НАССР. Стандарт має широке застосування та велика кількість наших клієнтів вже підтвердили належний контроль за усіма етапами та умовами виробництва у галузях:

  • Виробництво харчових продуктів;
  • Громадське харчування;
  • Надання послуг з транспортування та зберігання;
  • Виробництво пакування для харчових продуктів;
  • Виробництво обладнання харчової промисловості.

Наявність сертифікату ISO 22000 забезпечать операторам ринку харчових продуктів відповідність законодавчим нормам щодо системи продовольчої безпеки HACCP, своєчасні кроки задля збереження і підвищення конкурентоспроможності на ринку харчових продуктів.

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ “ВЕС “УКРЕКСПЕРТИЗА” підтверив власну технічну компетентність з проведення робіт з сертифікації ДСТУ ISO 22000:2007 та ISO 22000:2005 в НААУ - Національному агентстві з акредитації України (атестат акредитації 8О107 від 01.04.2019 року), а компетентність проведення робіт з сертифікації міжнародному стандарту ISO 22000:2018 в органі з акредитації Великої Британії ASCB (атестат акредитації 20903-10 від 13.04.2019 року).

Звертайтеся до наших аудиторів та експертів за додатковою інформацією і отримайте всебічну консультацію щодо роз'яснення вимог стандарту та сертифікації за державним стандартом ДСТУ ISO 22000:2007 та міжнародним стандартом ISO 22000:2018.

Вартість сертифікації розраховується на підставі заповненої ЗАЯВКИ, яку необхідно надіслати на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Атестат про акредитацію НААУ

1О276

Атестат на системи управління

8O107

ASCB (United Kingdom)

ascb accreditation small

№ 20903-10