ISO 45001 (охорона здоров'я і безпека праці)

Міжнародний стандарт ISO 45001:2018 – це перший стандарт Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization), що містить правила, які компанія може використовувати для впровадження системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці (ОЗіБП) та підвищення її ефективності. Він був розроблений і оприлюднений в березні 2018 року на заміну британському стандарту OHSAS 18001.

Які принципові відмінності нового стандарту?

Стандарт ISO 45001:2018 охоплює значно більше факторів, ніж попередній. Це і безпека компанії взагалі, і перспективи професійної діяльності в мінливих сучасних умовах. Тобто новий стандарт розглядає охорону праці як більш важливу складову всебічного розвитку усієї компанії. На повний перехід до стандарту ISO 45001:2018 Міжнародна організація зі стандартизації відвела три роки – до березня 2021 року.

Що дає сертифікація за ISO 45001?

ISO 45001:2018 розроблений на базі всіх відповідних світових стандартів, вимог Міжнародної організації труда, трудових норм і конвенцій, передового досвіду. Це свідчить про зростаючу у світі важливість ризик-орієнтованого підходу, ефективності ОЗіБП, постійного їх покращення. Хоча стандарт є добровільним, наявність сертифікату відповідності ISO 45001:2018 може бути обов’язковою, наприклад, у деяких тендерах.

Основні вигоди від ISO 45001:

  • Зменшення травматизму і професійних захворювань в трудовому колективі;
  • Зниження виплат за лікарняними листами та страхових виплат;
  • Зменшення плинності кадрів, формування стабільної злагодженої команди, підвищення продуктивності її праці.
  • Формування корпоративного іміджу, орієнтованого на культуру здоров’я і безпеки людини, створення безпечного місця роботи;
  • Захист від контролюючих органів, посилення правової позиції компанії у відносинах с владою.

Хто може бути сертифікований за ISO 45001?

Сертифікат відповідності стандарту ISO 45001:2018 можуть отримати як великі, так і малі компанії, незалежно від роду діяльності. Найбільш затребуваною сертифікація за цим стандартом є у галузях з високими професійними ризиками – гірничо-металургійному комплексі, хімічної промисловості, лісозаготівлі та деревообробці, будівництві тощо. Останнім часом, все більше стандарт застосовується в установах, де життєважливо дотримання вимог безпеки та гігієни — наприклад, медичні лабораторії та заклади охорони здоров’я.

Як отримати сертифікат?

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ «Всеукраїнська експертна служба «УКРЕКСПЕРТИЗА» має досвід проведення аудитів підприємств, які забезпечують охорону здоров’я і безпеку праці у власній діяльності. ТОВ «ВЕС «Укрекспертиза» акредитоване Національним агентством з акредитації України (стосовно вимог OHSAS 18001), а також має міжнародну акредитацію від органу з акредитації ASCB (Велика Британія) щодо стандарту ISO 45001:2018. Звернувшись до спеціалістів ТОВ «ВЕС «Укрекспертиза», ви отримаєте всебічну консультацію щодо проходження сертифікації за міжнародним стандартом ISO 45001:2018.

Вартість сертифікації розраховується на підставі заповненої ЗАЯВКИ, яку необхідно надіслати на електронну адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Атестат про акредитацію НААУ

1О276

Атестат на системи управління

8O107

ASCB (United Kingdom)

ascb accreditation small

№ 20903-10