Notice: Use of undefined constant COP_JOOMLA - assumed 'COP_JOOMLA' in /var/www/vesinua/data/www/ves.in.ua/modules/mod_ext_css_panel_module_position/mod_ext_css_panel_module_position.php on line 32

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Системи управління

Відповідно до ст. 17 Закону України “Про підтвердження відповідності”, вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17021-1, Орган з сертифікації ТОВ “Всеукраїнська експертна служба “Укрекспертиза” на договірних засадах здійснює сертифікацію систем управління за такими державними нормативними документами на системи управління в Системі сертифікації УКРЕКСПЕРТИЗА:

ДСТУ ISO 9001:2015 “Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)”

ДСТУ ISO 14001:2015 “Системи екологічного управління". Вимоги та настанови щодо застосовування“ (ISO 14001:2015, IDT)

ДСТУ OHSAS 18001:2010 “Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT)”

ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT)»,

а також на відповідність міжнародних стандартів:

ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements

ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use

OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems — Requirements

ІSO 22000:2005 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain.

Процедури проведення сертифікації систем управління відповідно до європейських та міжнародних практик забезпечують довіру та широке визнання висновків сертифікації в ЄС та у всьому Світі.

Завдяки багаторічній плідній співпраці Національного агентства з акредитації України з міжнародними організаціями та підтвердження відповідності власної діяльності вимогам Європейського Союзу, на засіданні Ради з Багатосторонньої Угоди ЄА в м. Брюссель (Бельгія) за результатами розгляду звіту групи оцінювання ЄА за діяльністю НААУ, було прийнято рішення про підписання Багатосторонньої Угоди ЄA (EA MLA) для сфер дії ISO/IEC 17021-1 – акредитація органів з сертифікації систем менеджменту — між НААУ та ЄА. Це надає органам з оцінки відповідності, що акредитовані в Україні, надавати послуги з оцінки систем менеджменту за міжнародними стандартами, які будуть визнаватися в країнах ЄС та у всіх країнах Світу, де впроваджено міжнародні стандарти на системи управління.

Також, Орган з сертифікації ТОВ “ВЕС “УКРЕКСПЕРТИЗА”, уповноважений Міністерством економічного розвитку та торгівлі України на проведення робіт з сертифікації систем управління за стандартами:

ДСТУ ISO 9001:2009 “Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)” (діє до 15.09.2018 року)

ДСТУ ISO 14001:2006 “Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)” (діє до 15.09.2018 року)

ДСТУ OHSAS 18001:2010 “Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT)”

ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ІSO 22000:2005, ІDT)»

Послуги з сертифікації систем управління не обмежуються лише територією України! Ми завжди готові до співпраці!