Процедури сертифікації продукції

ОС визначені наступні схеми сертифікації:

Схема 1. Оцінювання стану виробництва продукції

Ця схема передбачає оцінку стану виробництва продукції та, за наявності, системи управління якістю виробництвом, і застосовується як для продукції вітчизняного виробництва, так і продукції іноземного походження.

В загальному випадку схема містить такі етапи:

 1. подання заявки на сертифікацію;
 2. розгляд заявки та прийняття рішення щодо сертифікації;
 3. відбір та ідентифікацію зразків продукції для проведення випробувань (у разі необхідності);
 4. оцінювання стану виробництва продукції;
 5. випробування зразків продукції (або визнання результатів випробувань);
 6. аналізування отриманих результатів оцінювання;
 7. прийняття рішення щодо сертифікації;
 8. видача документації щодо сертифікації (у разі позитивного рішення щодо сертифікації);
 9. наглядання за сертифікованою продукцією (у разі необхідності).

Пояснення щодо схеми сертифікації:

a)  Відбір зразків (3) може здійснюватись представником органу сертифікації, випробувальною лабораторією або, за погодженням із ОС, відповідальною особою виробника (його уповноваженого представника).

б) Випробування з метою сертифікації(5) проводяться на зразках, що є типо - представниками заявленої продукції відібраних в кількості, встановлених органом сертифікації з урахуванням вимог НД на продукцію та методи випробувань.

З метою сертифікації можуть бути зараховані результати випробувань за умови їх проведення в акредитованій випробувальній лабораторії (центрі) протягом останього одного року. Такий протокол повинен бути виданий випробувальною лабораторією (центром), яка акредитована згідно вимог ISO/IEC 17025, та незалежна від заявника сертифікації (виробника, уповноваженої ним особи)

в) Документами щодо сертифікації(8) для даної схеми є:

 • сертифікат відповідності на продукцію;
 • оформлення сертифікаційної угоди на використання сертифікації, що встановлює вимоги для демонстрації виконання вимог сертифікації  та право застосування знаку відповідності.

г) Термін дії сертифікації обумовлений особливостями продукції, результатами оцінювання (у т.ч. попередніх оцінювань), наявності системи управління якістю, потребі у нагляданні тощо. Зазвичай, сертифікація може бути надана заявнику на 1, 2, 3 чи 5 років, за рішенням щодо сертифікації.

д) Діяльність з наглядання за сертифікованою продукцією(9), проводиться у разі необхідності, яка визначається, насамперед, терміном дії сертифікації, особливостями продукції, потребами у використанні знаку сертифікації. Потреба та періодичність наглядання визначається в рішенні щодо сертифікації.

Аналізування документів може проводитися за результатами наглядання за сертифікованою продукцією, або у разі надходження запиту заявника щодо призупинення, поновлення чи скасування дії сертифікату відповідності, або у разі встановлення факту порушення заявником вимог сертифікаційної угоди. 

Рішення про скасування дії сертифіката відповідності та угоди приймаються на підставі негативних результатів розгляду документів, при зміні НД на продукцію, зміні назви продукції, а також в зв’язку з неможливістю проведення технічного нагляду з вини постачальника (із-за відсутності випуску продукції більше 6-ти місяців або інших причин) тощо. 

Рішення про призупинення дії сертифіката відповідності та угоди може бути прийняте у випадках:

 • виявлення невідповідності продукції заявленим вимогам;
 • надходження обґрунтованих претензій споживачів даної продукції;
 • виявлення неправильного використання знаку відповідності або невірного посилання на сертифікований статус;
 • виявлення порушення вимог схеми сертифікації або процедур, що встановлені ОС.

Рішення про призупинення дії угоди та сертифіката приймається також у випадках, якщо вжиттям коригувальних заходів, які погоджені з ОС, підприємство може усунути виявлені причини невідповідностей та без проведення повторних випробувань продукції підтвердити  відповідність її вимогам.

Взаємна відповідальність сторін обумовлена сертифікаційною угодою, що укладена між заявником та ОС та дає право застосування сертифіката відповідності та знака відповідності.