UA.D.217.01-21

Срок дії:   05.08.2021 – 04.08.2022
Номер:   UA.D.217.01-21
Продукція:   1. Стропи текстильні, типів: СТП, СТК, 1СТ, 1СТвп, 2СТ, 3СТ, 4СТ, код ДКПП 13.96.16;
2. Стропи текстильні, типів: СТКК, СТКП, 1СТПК, 2СТПК, 3СТПК, 4СТПК, код ДКПП13.96.12
Код:   13.96.16, 13.96.12
ТР:   62
Замовник:   ТОВ “ТЕХОСНАСТКА-Н”, Україна, 54055, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Садова, буд. 6А, код ЄДРПОУ 40939637
Виробник:   ТОВ “ТЕХОСНАСТКА-Н”, Україна, 54055, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Садова, буд. 6А, код ЄДРПОУ 40939637
Статус:   Чинна