ISO 22000

20 вересня 2019 р. – кінцевий термін для остаточного впровадження в Україні системи безпеки харчових продуктів HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – аналіз ризиків і контролю критичних точок) на усіх підприємствах ринку харчових продуктів та харчування. Це відліковий час створення українського ринку безпечних харчових продуктів за світовими вимогами, а також впровадження більш жорсткого контролю за продовольчою безпекою країни.

Hazard Analysis and Critical Control Point – це міжнародна система контролю безпеки продовольчого ринку, яка прийнята у США, Європейському Союзу та в багатьох країнах Світу. В ЄС застосування цієї системи регламентує Директива 93/43/ЄЕС «Про гігієну харчових продуктів». В Євросоюзі система HACCP є обов’язковою для всіх підприємств, що працюють з харчовою продукцією. З 2005 року принципи HACCP включені до стандарту Міжнародної організації зі стандартизації ISO 22000:2005 «Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain».
А в 2018 році було переглянуто версію стандарту з урахуванням сучасних тенденцій у сфері ризик-менеджменту та було опубліковано оновлений стандарт ISO 22000:2018.

В Україні впровадження цієї міжнародної системи безпеки продовольчого ринку задля гармонізації українського законодавства з європейськими нормами почалося в рамках виконання підписаної Угоди про Асоціацію з ЄС. Після закінчення перехідного етапу подальший розвиток в Україні безпечного продовольчого ринку згідно зі світовими стандартами передбачає прийняття ще низки нових законодавчих та нормативно-правових актів.

ТОВ “Всеукраїнська експертна служба “Укрекспертиза” проводить роботи з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів на відповідність стандарту ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT) «Системи управління безпечністю харчових продуктів», який включає в себе принципи НАССР. Стандарт має широке застосування та велика кількість наших клієнтів вже підтвердили належний контроль за усіма етапами та умовами виробництва у галузях:

  • Виробництво харчових продуктів;
  • Громадське харчування;
  • Надання послуг з транспортування та зберігання;
  • Виробництво пакування для харчових продуктів;
  • Виробництво обладнання харчової промисловості.

Наявність сертифікату ISO 22000 забезпечать операторам ринку харчових продуктів відповідність законодавчим нормам щодо системи продовольчої безпеки HACCP, своєчасні кроки задля збереження і підвищення конкурентоспроможності на ринку харчових продуктів.

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ “ВЕС “УКРЕКСПЕРТИЗА” підтверив власну технічну компетентність з проведення робіт з сертифікації ДСТУ ISO 22000:2007 та ISO 22000:2005 в НААУ – Національному агентстві з акредитації України (атестат акредитації 8О107 від 01.04.2019 року), а компетентність проведення робіт з сертифікації міжнародному стандарту ISO 22000:2018 в органі з акредитації Великої Британії ASCB (атестат акредитації 20903-10 від 13.04.2019 року).

Звертайтеся до наших аудиторів та експертів за додатковою інформацією і отримайте всебічну консультацію щодо роз’яснення вимог стандарту та сертифікації за державним стандартом ДСТУ ISO 22000:2007 та міжнародним стандартом ISO 22000:2018.

УВАГА! Стандарт ISO 22000:2005 втрачає чинність 29 червня 2021 року

Вартість сертифікації розраховується на підставі заповненої ЗАЯВКИ, яку необхідно надіслати на електронну адресу office@ves.in.ua