Сертифікат УкрСЕПРО

ukrsepro ELECTROLUX small

Сертифікат в Державній системі сертифікації (колишня Система УкрСЕПРО) – документ, який підтверджує, що продукція відповідає встановленим вимогам щодо її якості і безпеки та внесена до реєстру сертифікованої продукції на території України (державний реєстр).

Перелік продукції, а також встановлені вимоги, регламентовані Переліком продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, зазначено в Наказі № 28 від 1 лютого 2005 року. При ввезенні, випуску або реалізації продукції, яка включена до зазначеного Переліку, підприємство-виробник (імпортер, продавець) зобов’язані забезпечити наявність сертифіката відповідності.

Добровільна сертифікація може проводиться в  . При цьому вимоги до продукції визначає сам замовник. Однак, проведення добровільної сертифікації в Державній системі сертифікації недоцільно, оскільки дуже високі витрати на реєстрацію та внесення до Реєстру обов’язково-сертифікованої продукції. Докладніше стосовно добровільної сертифікації в Україні дізнайтесь тут.

Сертифікати в Державній системі сертифікації отримують на термін від одного до п’яти років залежно від схеми сертифікації. Схему обирає замовник, і вона може передбачати такі етапи: відбір і випробування зразків продукції, аналіз документації виробника, обстеження виробництва, оцінка (сертифікація) системи управління якістю.