Система сертифікації “УКРЕКСПЕРТИЗА”

 

 

СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ
ЯКИМИ КЕРУЄ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА ОПИС ОСНОВНИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

 

Схема 1. Сертифікація партії продукції.

Ця схема передбачає оцінку певної кількості продукції, що була вироблена або ввезена в Україну заявником. Сертифікат відповідності видається на підставі випробувань продукції або випробувань відібраних зразків-типопредставників продукції відповідно рішення органу з сертифікації.

Схема містить такі етапи:

 1. подання заявки на сертифікацію;
 2. розгляд заявки та прийняття рішення щодо сертифікації;
 3. відбір та ідентифікацію зразків продукції для проведення випробувань (у разі необхідності);
 4. випробування зразків продукції (або визнання результатів випробувань);
 5. аналізування отриманих результатів оцінювання;
 6. прийняття рішення щодо сертифікації;
 7. видача сертифікату відповідності (у разі позитивного рішення щодо сертифікації)

Схема 2. Сертифікація продукції, що випускається серійно, без перевірки виробництва, за результатами аналізу наданої документації.

Ця схема передбачає заочну оцінку стану виробництва продукції і застосовується як для продукції місцевого виробництва, так і продукції іноземного походження.

Схема містить такі етапи:

 1. подання заявки на сертифікацію;
 2. розгляд заявки та прийняття рішення щодо сертифікації;
 3. відбір та ідентифікацію зразків продукції для проведення випробувань (у разі необхідності);
 4. аналізування документації щодо продукції (без виїзду безпосередньо на виробничі площі заявника);
 5. випробування зразків продукції (або визнання результатів випробувань);
 6. аналізування отриманих результатів оцінювання;
 7. прийняття рішення щодо сертифікації;
 8. видача документації щодо сертифікації (у разі позитивного рішення щодо сертифікації): сертифікату відповідності та сертифікаційної угоди;
 9. наглядання за сертифікованою продукцією (у разі необхідності).

Схема 3. Сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва.

Ця схема передбачає оцінку стану виробництва продукції, що здійснюється безпосередньо під час обстеження виробництва, і застосовується як для продукції місцевого виробництва, так і продукції іноземного походження.

Схема містить такі етапи:
 1. подання заявки на сертифікацію;
 2. розгляд заявки та прийняття рішення щодо сертифікації;
 3. відбір та ідентифікацію зразків продукції для проведення випробувань (у разі необхідності);
 4. оцінювання стану виробництва продукції (безпосередньо на виробничій площі заявника);
 5. випробування зразків продукції (або визнання результатів випробувань);
 6. аналізування отриманих результатів оцінювання;
 7. прийняття рішення щодо сертифікації;
 8. видача документації щодо сертифікації (у разі позитивного рішення щодо сертифікації): сертифікату відповідності та сертифікаційної угоди;
 9. наглядання за сертифікованою продукцією (у разі необхідності).

Схема 4. Сертифікація продукції, що випускається серійно, з оцінкою системи управління якістю.

Ця схема передбачає оцінку системи управління якістю виробництвом, і застосовується як для продукції вітчизняного виробництва, так і продукції іноземного походження.
В загальному випадку схема містить такі етапи:
 1. подання заявки на сертифікацію;
 2. розгляд заявки та прийняття рішення щодо сертифікації;
 3. відбір та ідентифікацію зразків продукції для проведення випробувань (у разі необхідності);
 4. оцінка системи управління якістю (місцем проведення перевірки, зазвичай, визначаються, офісні приміщення ОС, але, за необхідністю, коли цього потребує особливості продукції, обсягу оцінювання та термін надання сертифікації, може здійснюватись виїзд безпосередньо на виробничі ділянки заявника);
 5. випробування зразків продукції (або визнання результатів випробувань);
 6. аналізування отриманих результатів оцінювання;
 7. прийняття рішення щодо сертифікації;
 8. видача документації щодо сертифікації (у разі позитивного рішення щодо сертифікації): сертифікату відповідності та сертифікаційної угоди на право застосування знаку відповідності Системи;
 9. наглядання за сертифікованою продукцією (у разі необхідності).
Під час проведення робіт з оцінки відповідності технічним регламентам застосовуються процедури, що передбачені конкретним технічним регламентом та Постановою КМУ “Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності” від 13.01.2016 р. № 95
 
 
Схеми сертифікації продукції, що застосовується органом з сертифікації продукції ТОВ „ВЕС “УКРЕКСПЕРТИЗА”:
 
Операції та функції при оцінці відповідності у
рамках схем сертифікації продукції
Операції та функції при оцінці відповідності у
рамках схем сертифікації продукції
1*
I
Вибір, в тому числі планування та підготовка
заходів, аналізування специфікації вимог, наприклад
нормативних документів і відбір зразків
x x x x
II Визначення характеристик, при проведенні:        
а) випробувань (ДСТУ ISO/IEC 17025) x x x x
b) наглядання   x x x
c) оцінки проекту x x x x
III
Оцінка
Дослідження доказів відповідності, що були 
отримані при визначенні на етапі визначення, з
метою встановлення того, що виконуються
встановлені вимоги
x x x x
IV
Рішення щодо сертифікації
Надання, збереження, подовження, скорочення,
призупинення, скасування сертифікації
x x x x
V Підтвердження відповідності        
а) реєстрація і видача сертифікату відповідності x x x x
b) надання права на використання сертифікату
відповідності
  x x x
c) видача сертифікату відповідності на партію
продукції
x      
d) надання права на використання знаків
відповідності (ліцензування)
  x x x
VI Наглядання (з періодичністю один раз на рік)        
а) випробування та контроль зразків, відібраних на
відкритому ринку
  x x x
b) випробування та контроль зразків, відібраних на
підприємстві-виробнику
    x x
c) оцінка виробництва     x x
VII  Термін дії сертифікату відповідності         
a) до одного року або до закінчення терміну

реалізації партії продукції
x      
 b) до п’яти років   x x  
c) до п’яти років або до терміну закінчення
сертифікату на систему управління якістю
      x
 

* – ця схема сертифікації продукції відповідає схемі типа 1а (ДСТУ EN ISO/IEC 17067)

Модуль оцінки відповідності продукції, що застосовуються в ООВ ТОВ “ВЕС “УКРЕКСПЕРТИЗА”
Назва технічного регламенту/Модуль оцінки відповідності Модуль А1 Модуль В Модуль D Модуль F1 Модуль Н
Постанова № 95 від 13.01. 2016 р.

Сертифікат
експертизи
типу
Сертифікат на
систему управління
якістю
Сертифікат
відповідності
Сертифікат на
систему правління
якістю
Технічний регламент безпекимашин, від 30.01.2013 року № 62    +      +
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання,від 16.12.2015 року №1077    +      
Технічний регламент радіообладнання,від 24.05.2017 року № 355    +    
Технічний регламент засобів індивідуального захисту від 27.08.2008 року № 761    +    
Технічний регламент регламенту безпечності іграшок, від 11.07.2013 року № 515        
Технічний регламент будівельних виробів,будівель та споруд від 20.12.2006 року №1764    +  +  
Технічний регламент безпеки обладнання, що працює підтиском від 19.01 2011 року №35  +  +  +
Технічний регламент мийних засобів від 20.08.2008 року№ 717  +      +  
Технічний регламент щодовимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, від 01.08.2013 року № 927  +      +  

 

Схема сертифікації

Схема сертифікації обирається Замовником і погоджується з Органом із сертифікації на етапі подання заявки.

Етапи проведення робіт:

 1. Подання і розгляд заявки
 2. Визначення плану робіт
 3. Укладання договору
 4. Проведення аудиту виробництва (у разі необхідності)
 5. Відбір та ідентифікація продукції (у разі необхідності)
 6. Випробування
 7. Аналіз документації
 8. Прийняття рішення щодо сертифікаціії/атестації
 9. Видача документу

Документ

Об’єкт сертифікації

Схема

Аудит виробництва

Наглядання

(після отримання сертифікату)

Сертифікат відповідності

(на продукцію)

Продукція (партія)

VES-Р1 – Сертифікація партії продукції (Схема 1)

Не проводиться

Не проводиться

Продукція (серійне виробництво)

VES-Р2 – Сертифікація продукції, що виробляється серійно, без аудиту виробництва (Схема 2)

Дистанційно

(1 раз на рік)

VES-Р3 – Сертифікація серійного виробництва продукції з аудитом виробництва (Схема 3)

Аудит з виїздом на виробництво 

Аудит з виїздом на виробництво

(1 раз на рік)

*VES-Р4 – Сертифікація серійного виробництва продукції з аудитом системи управління якістю (Схема 4)

Сертифікат відповідності

(на послуги)

Послуги

VES-Р5 – Сертифікація послуг з аудитом виробництва  (Схема 5)

Аудит з виїздом на виробництво 

*VES-Р8 – Сертифікація послуг з аудитом системи управління якістю (Схема 8)

Атестат виробництва

Процес виробництва

VES-Р6 – Атестація виробництва (Схема 6)

Атестат виробництва + Сертифікат відповідності

 (на продукцію / послуги)

Процес виробництва +  продукція/послуги

VES-Р7 – Сертифікація послуг з атестацією виробництва (Схема 7)

 *без видачі Сертифікату на систему управління якістю

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ

Під час проведення робіт з оцінки відповідності технічним регламентам застосовуються процедури, що передбачені конкретним технічним регламентом та Постановою КМУ “Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності” від 13.01.2016 р. № 95

Модуль оцінки відповідності продукції, що застосовуються в ООВ ТОВ “ВЕС “УКРЕКСПЕРТИЗА”

Назва технічного регламенту/Модуль оцінки відповідності

Модуль А1

Модуль В

Модуль D

Модуль F1

Модуль Н

Постанова № 95 від 13.01. 2016 р.

Сертифікат
експертизи
типу

Сертифікат на
систему управління
якістю

Сертифікат
відповідності

Сертифікат на
систему правління
якістю

Технічний регламент безпеки машин, від 30.01.2013 року № 62

 

 +

   

 +

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання,від 16.12.2015 року №1077

 

 +

     

Технічний регламент будівельних виробів, будівель та споруд від 20.12.2006 року №1764

 

 +

 +

 

Технічний регламент мийних засобів від 20.08.2008 року № 717

 +

   

 +

 

Технічний регламент щодовимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, від 01.08.2013 року № 927

 +

   

 +