Загальна інформація

Орган з сертифікації ТОВ “Всеукраїнська експертна служба “УКРЕКСПЕРТИЗА” створений в Україні в 2013 році та здійснює сертифікацію та оцінку відповідності продукції, послуг та систем управління. 

В основу процедур оцінки відповідності покладено досвід міжнародної співпраці з провідними сертифікаційними компаніями Європи та Світу, Порядки сертифікації розроблені відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021-1, що забезпечує широке визнання висновків сертифікації в ЄС та цілому світі. 

Політика у сфері якості Органу з сертифікації
ТОВ «ВЕС «УКРЕКСПЕРТИЗА»

Висока якість послуг — запорука довіри

Метою діяльності органу з сертифікації є надання сучасних послуг з сертифікації та оцінювання відповідності, постійне підвищення довіри та задоволеності замовників та інших зацікавлених сторін та, завдяки цьому, постійного зростання репутації ТОВ «ВЕС «УКРЕКСПЕРТИЗА».
Ми прагнемо досягти провідних позицій серед органів сертифікації України та Східної Європи, здобути високий рівень довіри до результатів сертифікації і довести свою спроможність рівноправно взаємодіяти із європейськими Системами сертифікації та заслужити визнання нашої діяльності на європейському та міжнародному рівні.

Досягнення цієї мети базується на дотриманні наступних принципів:

  • неупередженість
  • компетентність
  • конфіденційність
  • відкритість
  • відповідальність
  • реагування на скарги
  • ризик-орієнтований підхід

Орган з сертифікації зобов’язується:

– забезпечувати функціонування та підтримання системи управління органу з сертифікації згідно з вимогами ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, EN ISO/IEC 17025;
– поширювати цю Політику та забезпечувати виконання її та всіх вимог системи управління персоналом органу з сертифікації;
– забезпечити безперервне підвищення кваліфікації та компетентності кожного співробітника, вдосконалення внутрішніх та зовнішніх відносин і використання сучасних технологій, проводити зовнішні та внутрішні навчання;
– застосовувати досвід ведення сертифікаційної діяльності нотифікованих органів оцінки відповідності Європи, з якими налагоджені зв’язки та партнерство;
– періодично проводити критичне аналізування системи управління органу з сертифікації, включаючи аналізування політики та цілей в сфері якості на предмет їх актуальності та придатності, та приймати рішення з метою удосконалення системи управління та поліпшення її результативності.

Відповідальність за реалізацію політики і забезпечення її виконання усіма необхідними ресурсами, у тому числі компетентним персоналом, актуалізованим фондом нормативної документації, матеріально-технічними ресурсами і приміщеннями, бере на себе вище керівництво ОС.

Виконання даної Політики гарантується знанням та розумінням кожним співробітником органу з сертифікації своєї ролі та відповідальності в реалізації цілей та завдань, а також активної участі в удосконаленні системи управління.

Керівник ОС  ТОВ «ВЕС «УКРЕКСПЕРТИЗА» 

К.О. Єрмоленко