Вартість сертифікації або оцінки відповідності конкретної продукції

Вартість сертифікації/оцінки відповідності конкретної продукції залежить від переліку робіт, що передбачені, відповідно до обраної схеми сертифікації. Визначення вартості виконуваних робіт з сертифікації продукції та оцінки відповідності (Вс) здійснюється за формулою:

Bс = (t * К + Вв+ Ввс) + ПДВ, (2)

де:

– трудомісткість робіт, сертифікації конкретної продукції за визначеною схемою сертифікації чи модулем оцінки відповідності, людино-день; Порядок калькулювання собівартості одного нормативного дня роботи виконавця визначають прямі й непрямі витрати. До прямих витрат включаються :фактичні витрати на оплату праці; внески на соціальні заходи (державне соціальне страхування, державне пенсійне страхування); адміністративні витрати; прямі виробничі витрати (за експертизу та реєстрацію документів з сертифікації, бланки, послуги ВЛ тощо); амортизація основних фондів, що використовуються для виконання робіт з сертифікації продукції та послуг, та ін. До непрямих витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з діяльністю виконавця в цілому.

К – вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу на виконання робіт з оцінки відповідності обчислюється з урахуванням повної собівартості та прибутку розраховується для кожного виду виконуваних ОС робіт.

Вв – витрати на відрядження, послуги сторонніх організацій з експертиз, оцінювання та випробувань та інші витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до вартості конкретно виконуваних робіт;

Ввс – витрати на оформлення та видачу додатків до сертифікатів, їх копій та ін.

До вартості робіт з оцінки відповідності можуть бути включені витрати, пов’язані з придбанням специфічних матеріалів, комплектувальних виробів, витрати на відрядження виконавців, здійснення транспортних та митних платежів тощо, якщо такі витрати документально підтверджені. Наявність зазначених витрат повинна узгоджується між виконавцем і замовником робіт з оцінки відповідності до початку виконання таких робіт.