Експертний висновок

Висновок експертизи – це документ що підтверджує відповідність, який оформляється за результатами проведення Незалежної та Компетентної експертизи документації з метою оцінки тверджень, сформульованих заявником (мета експертизи).

Незважаючи на те, що даний документ не замінює собою сертифікат відповідності, існує низка причин, які говорять на користь його отримання в певних випадках:

  • не потрібно надавати готову продукцію, тому що експертиза проводиться на підставі розгляду документації;
  • немає необхідності проведення випробувань продукції;
  • експертиза може бути проведена на території Вашого підприємства, якщо конфіденційні документи не можуть бути скопійовані;
  • час проведення експертизи, як правило, менший ніж час сертифікації;
  • в окремих випадках, результати експертизи можуть бути використані з метою подальшої сертифікації;
  • висновок експертизи діє безстроково, якщо в документи на підставі яких він виданий не вносяться зміни;

Експертиза проводиться на підставі діючого законодавства з урахуванням міжнародного стандарту EN ISO/IEC 17065:2012. Під час проведення експертизи з метою виконання певного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження (загальні, загальнонаукові, спеціальні), нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, методичні рекомендації, переліки, настановчі документи виконавчих органів управління України), а також чинні стандарти та державні класифікатори, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти, мережа Інтернет тощо. Експерти, відповідно до поставленої мети, формулюють бінарні критерії оцінки та проводять порівняльну експертизу об’єктів.

Висновок експертизи може застосовуватись, якщо заявнику необхідно надати незалежний доказ на підкріплення своїх декларативних заяв, наприклад щодо аналогічності чи сумісності продукції заявника, яка пропонується на тендер у якості аналогу, у випадку необхідності порівняння певних характеристик продукції, тощо. Знаходить застосування експертиза на відповідність стандартів іноземного походження національним стандартам, якщо продукція спроектована та виготовляється за межами України. Наведений перелік не є вичерпним і експертами застосовується індивідуальний підхід при виконанні кожної експертизи в залежності від сформульованої потреби заявника.