Сертифікат відповідності

sert soot smallПродукція, яка виробляється місцевими виробниками або ввозиться на митну територію України, повинна відповідати вимогам Технічних регламентів, бути безпечною для життя та здоров’я користувачів, суспільства, тварин та довкілля, а в деяких випадках законодавством передбачено й дотримання вимог нормативних документів. Саме такий підхід дозволяє захистити права споживачів і забезпечити ринок якісною і безпечною продукцією.

Підтверджуючим документом проведення оцінювання відповідності і отримання позитивних випробувань продукції є сертифікат відповідності.

Заявник сертифікації отримує сертифікат відповідності, якщо процес виробництва заявленої продукції, технологія її виробництва, умови виготовлення та сировина відповідають нормам, визначеним вимогами нормативних документів для продукції або вимогами замовника (технічним специфікаціям).

Однак, в сучасних умовах ринку товарів процес набагато складніший, і інформація про якість продукції є істотною перевагою, що впливає на уподобання замовників (споживачів), а у деяких випадках, вимогою укладання контракту, участі в тендері чи отримання підряду. Саме тому у стрімко зрозстаючій ринковій конкуренції такого широкого поширення набуває послуга Сертифікація товарів і послуг. Така послуга надається третьою стороною, яка не залежить від виробника та його замовника (споживача).

Особливу актуальність сертифікації продукції слід відзначити в зв’язку з забезпеченням безпеки продукції побутового призначення, охороною здоров’я і навколишнього середовища. Наприклад, введення обов’язкової сертифікації продукції на продукції з високим рівнем небезпеки та обов’язкової оцінки відповідності (декларування) продукції вимогам Технічним регламентів. В такому випадку, введення в обіг цієї продукції без сертифікату (декларації) відповідності заборонено законодавством та може призвести до штрафних санкцій.

Сертифікація може бути проведена на добровільній основі — для отримання конкурентних переваг.

Сертифікація базується на таких основних принципах:

  • забезпечення державних інтересів при оцінці безпеки продукції (державність);
  • використання сертифікації продукції виробником в цілях реклами (добровільність);
  • незалежність від виробника і споживача (об’єктивність);
  • використання професійної випробувальної бази (достовірність);
  • виключення розділення товарів і послуг на вітчизняні і закордонні(недискримінаційність);
  • надання виробнику самому вибрати орган по сертифікації (демократичність);
  • встановлення відповідальності учасників сертифікації продукції(відповідальність);
  • багатофункціональності використання результатів сертифікації продукції;
  • відкритості отриманої інформації;
  • урізноманітнення форм і методів проведення сертифікації продукції з урахуванням специфікації даної продукції.