Процедури сертифікації продукції

Схема сертифікації обирається Замовником і погоджується з Органом із сертифікації (ОС) на етапі подання заявки.

Термін дії сертифікатів відповідності/атестатів виробництв складає від 1 до 5 років і визначається обраною схемою.

Етапи проведення робіт:

  1. Подання і розгляд заявки:
  2. Визначення плану робіт
  3. Укладання договору
  4. Проведення аудиту виробництва (у разі необхідності)
  5. Відбір та ідентифікація продукції (у разі необхідності)
  6. Випробування
  7. Аналіз документації
  8. Прийняття рішення щодо сертифікаціії/атестації
  9. Видача документу

Документ

Об’єкт сертифікації

Схема / термін дії документу

Аудит виробництва

Наглядання

(після отримання сертифікату)

Сертифікат відповідності

(на продукцію)

Продукція (партія)

VES-Р1 - Сертифікація партії продукції (Схема 1)

Не проводиться

Не проводиться

Продукція (серійне виробництво)

VES-Р2 - Сертифікація продукції, що виробляється серійно, без аудиту виробництва (Схема 2)

Дистанційно

(1 раз на рік)

VES-Р3 - Сертифікація серійного виробництва продукції з аудитом виробництва (Схема 3)

Аудит з виїздом на виробництво

Аудит з виїздом на виробництво

(1 раз на рік)

*VES-Р4 - Сертифікація серійного виробництва продукції з аудитом системи управління якістю (Схема 4)

Сертифікат відповідності

(на послуги)

Послуги

VES-Р5 - Сертифікація послуг з аудитом виробництва  (Схема 5)

Аудит з виїздом на виробництво

*VES-Р8 - Сертифікація послуг з аудитом системи управління якістю (Схема 8)

Атестат виробництва

Процес виробництва

VES-Р6 - Атестація виробництва (Схема 6)

Атестат виробництва + Сертифікат відповідності

(на продукцію / послуги)

Процес виробництва +  продукція/послуги

VES-Р7 - Сертифікація послуг з атестацією виробництва (Схема 7)

*без видачі Сертифікату на систему управління якістю

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ

Під час проведення робіт з оцінки відповідності технічним регламентам застосовуються процедури, що передбачені конкретним технічним регламентом та Постановою КМУ “Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності” від 13.01.2016 р. № 95