Вартість аудитів систем управління

Вартість аудитів систем управління розраховується на підстави трудомісткості їх виконання та вартості одного людино-дня, з додаванням інших обґрунтованих витрат.

Повна вартість робіт (В) систем управління визначається за формулою:

В = Вн + Вк +ВЗ+ Вд+ ПДВ,(1)

де:

Вн – нормативна вартість робіт з аудиту;

Вк – вартість витрат на відрядження;

ВС — вартість стандартних робіт з сертифікації систем управління, крім робіт з проведення аудиту;

ВЗ — вартість загальних організаційних послуг;

Вд – вартість додаткових витрат (за наявності);

ПДВ – податок на додану вартість.

Визначення часу аудитів з сертифікації систем управління проводяться відповідно до IAF MD 5:2015 “Обов’язковий документ IAF щодо тривалості аудитів систем менеджменту якості та навколишнього середовища”, IAF MD 22:2018 Обов’язковий документ IAF “Застосування стандарту ISO/IEC 17021-1 для сертифікації систем управління гігієною та безпекою праці (систем управління ГіБП)” та ISO/TS 22003 “Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів ”.