Система сертифікації «Укрекспертиза»

З метою надання якісних послуг з сертифікації та оцінки відповідності продукції, послуг та систем управління, надання достовірної інформації суспільству щодо безпечності та якості продукції, сприяння споживачеві у компетентному виборі продукції, допомога в усуненні торгівельних бар’єрів ТОВ”ВЕС”УКРЕКСПЕРТИЗА” створив Систему сертифікації “УКРЕКСПЕРТИЗА” (далі Система). Для ідентифікації Системи, ТОВ”ВЕС”УКРЕКСПЕРТИЗА” запровадив знаки для товарів(послуг) «Знак відповідності “УКРЕКСПЕРТИЗА”» (“Mark of conformity ”UKREKSPERTYZA”) та для систем управління «Знак відповідності систем управління “УКРЕКСПЕРТИЗА”» (“Mark of conformity of the management system ”UKREKSPERTYZA”)

Для створення Системи сертифікації, яка відповідає сучасним вимогам та акумулює світовий досвід фахівців з розвинутих країн світу, прийнято рішення будувати Систему у відповідності з принципами стандартів EN ІSO/ІEC 17065 та EN ISO/IEC 17021.

Система працює на засадах добровільності. Виробник визначає доречні вимоги щодо продукції, послуг чи систем управління.

В структуру Системи “УКРЕКСПЕРТИЗА” входять: Базовий Орган з сертифікації, Уповноважені Органи з сертифікації, Аудитори та технічні експерти, випробувальні центри(лабораторії), Комісія з Апеляції, Комісія з Атестації та Комісія з Уповноваження.

Правила ведення реєстру Системи, порядок звернення та отримання інформації затверджуються окремим Порядком;

Обмежений доступ до реєстру сертифікатів є публічним і надається через мережу Інтернет.

В Системі “УКРЕКСПЕРТИЗА” передбачено наявність спеціальних Знаків відповідності для маркування продукції, рекламних матеріалів, тощо. Правила застосування Знаків відповідності, їх форма та вигляд описані в Процедурі “Застосування сертифікатів та знаків відповідності в системі “УКРЕКСПЕРТИЗА”.

В Системі “УКРЕКСПЕРТИЗА” дозволяється використання лише затверджених макетів бланків, які розроблені з дотриманням Законодавства, вимог НААУ та інших органів з акредитації, правил Системи та розповсюджуються Базовим Органом з сертифікації.

Системою “УКРЕКСПЕРТИЗА” передбачено можливість визнання інших Систем, атестатів, сертифікатів, протоколів або інших видів сертифікаційної діяльності. Критерії та процедури для визнання Систем чи сертифікаційної діяльності затверджуються окремим Порядком, а також умовами угод про співпрацю.

Декларація про неупередженість