ISO 14001 (екологічний менеджмент)

Серія стандартів ISO 14000 встановлює вимоги до системи екологічного менеджменту (СЕМ) підприємств і організацій. Стандарт ISO 14001:2015 є добровільним і не встановлює екологічні вимоги до підприємств. Він містить основні правила, яким організація може слідувати для підвищення ефективності своєї СЕМ. Зокрема, сертифікована система екологічного менеджменту дозволяє більш раціонально використовувати природні ресурси, мінімізувати збитки і витрати.

Сертифікат на систему менеджменту ISO 14001 найбільш затребуваний, наприклад, в нафтогазовидобувній та хімічної галузі, у будівництві та виробництві будівельних матеріалів, металургії та машинобудуванні тощо. Впровадження системи екологічного менеджменту за стандартом ISO 14001 надає наступні економічні вигоди:

  • зменшення витрат на матеріали, сировину і енергію;
  • покращення іміджу компанії, збільшення обсягів збуту і кількості клієнтів;
  • оптимізація витрат за рахунок переробки різних відходів;
  • зниження ризиків судових розглядів, пов’язаних з природоохоронним законодавством, і екологічних штрафів.

Наявність сертифікату ISO 14001 в Україні все частіше є вирішальною перевагою і навіть обов’язковою вимогою при проведенні тендерів. І практично неможливо обійтися без сертифікованої СЕМ в роботі з закордонними партнерами, як правило, вкрай вимогливими до екологічних стандартів.

Сертифікація екологічного менеджменту також дозволяє посилити соціальну захищеність співробітників компанії, а саму компанію – багато в чому убезпечити себе від контролюючих органів, посилити свої позиції в спілкуванні з органами влади.

ТОВ «Всеукраїнська експертна служба «УКРЕКСПЕРТИЗА» сертифікує СЕМ з 2013 року та має великий досвід проведення аудитів українських підприємств, які ефективно управляють екологічними ризиками у власній діяльності: контролюють вплив на навколишнє середовище і оптимізують екологічні показники.

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ «ВЕС «УКРЕКСПЕРТИЗА» акредитований Національним агентством з акредитації України (атестат НААУ № 8О107 від 01.04.2019 року), а також має міжнародну акредитацію від органу з акредитації ASCB (Велика Британія), яка підтверджує компетентність в сфері сертифікації систем екологічного менеджменту.

Звертайтеся до нас за додатковою інформацією і отримайте консультації щодо вимог та проходження сертифікації за державним стандартом ДСТУ ISO 14001:2015 та міжнародним стандартом ISO 14001:2015.

Вартість сертифікації розраховується на підставі заповненої ЗАЯВКИ, яку необхідно надіслати на електронну адресу office@ves.in.ua