ISO 45001 (охорона здоров’я і безпека праці)

Міжнародний стандарт ISO 45001:2018 – це перший стандарт Міжнародної організації зі стандартизації (International Organization for Standardization), що містить правила, які компанія може використовувати для впровадження системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки праці (ОЗіБП) та підвищення її ефективності. Він був розроблений і оприлюднений в березні 2018 року на заміну британському стандарту OHSAS 18001.

Які принципові відмінності нового стандарту?

Стандарт ISO 45001:2018 охоплює значно більше факторів, ніж попередній. Це і безпека компанії взагалі, і перспективи професійної діяльності в мінливих сучасних умовах. Тобто новий стандарт розглядає охорону праці як більш важливу складову всебічного розвитку усієї компанії. На повний перехід до стандарту ISO 45001:2018 Міжнародна організація зі стандартизації відвела три роки – до березня 2021 року.

Що дає сертифікація за ISO 45001?

ISO 45001:2018 розроблений на базі всіх відповідних світових стандартів, вимог Міжнародної організації труда, трудових норм і конвенцій, передового досвіду. Це свідчить про зростаючу у світі важливість ризик-орієнтованого підходу, ефективності ОЗіБП, постійного їх покращення. Хоча стандарт є добровільним, наявність сертифікату відповідності ISO 45001:2018 може бути обов’язковою, наприклад, у деяких тендерах.

Основні вигоди від ISO 45001:

  • Зменшення травматизму і професійних захворювань в трудовому колективі;
  • Зниження виплат за лікарняними листами та страхових виплат;
  • Зменшення плинності кадрів, формування стабільної злагодженої команди, підвищення продуктивності її праці.
  • Формування корпоративного іміджу, орієнтованого на культуру здоров’я і безпеки людини, створення безпечного місця роботи;
  • Захист від контролюючих органів, посилення правової позиції компанії у відносинах с владою.

Хто може бути сертифікований за ISO 45001?

Сертифікат відповідності стандарту ISO 45001:2018 можуть отримати як великі, так і малі компанії, незалежно від роду діяльності. Найбільш затребуваною сертифікація за цим стандартом є у галузях з високими професійними ризиками – гірничо-металургійному комплексі, хімічної промисловості, лісозаготівлі та деревообробці, будівництві тощо. Останнім часом, все більше стандарт застосовується в установах, де життєважливо дотримання вимог безпеки та гігієни — наприклад, медичні лабораторії та заклади охорони здоров’я.

Як отримати сертифікат?

Орган з сертифікації систем менеджменту ТОВ «Всеукраїнська експертна служба «УКРЕКСПЕРТИЗА» має досвід проведення аудитів підприємств, які забезпечують охорону здоров’я і безпеку праці у власній діяльності. ТОВ «ВЕС «Укрекспертиза» акредитоване Національним агентством з акредитації України (стосовно вимог OHSAS 18001), а також має міжнародну акредитацію від органу з акредитації ASCB (Велика Британія) щодо стандарту ISO 45001:2018. Звернувшись до спеціалістів ТОВ «ВЕС «Укрекспертиза», ви отримаєте всебічну консультацію щодо проходження сертифікації за міжнародним стандартом ISO 45001:2018.

УВАГА! Стандарт OHSAS 18001:2007 втрачає чинність 12 березня 2021 року.

Вартість сертифікації розраховується на підставі заповненої ЗАЯВКИ, яку необхідно надіслати на електронну адресу office@ves.in.ua