Декларація відповідності

Декларація відповідності – документ, що видається першою особою (постачальник, виробник або уповноважена ним особа) засвідчує, що продукція(послуга) відповідає певним вимогам.

Декларація відповідності Технічному Регламенту (Декларація ТР) – документ, який підтверджує, що продукція відповідає обов’язковим вимогам Технічних регламентів України. Декларація відповідності видається на підставі доказів відповідності продукції та/або на підставі контрольних випробувань. Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проводиться згідно Технічного регламенту модулів оцінки відповідності, затвердженим Постановою Кабінету міністрів України №95 від 13.01.2016 року.

Всього, згідно з цією постановою, в Україні існує 16 модулів оцінки відповідності. Вибір модуля оцінки відповідності (або комбінації модулів) залежить від виду продукції, на яку оформляється декларація, класу складності продукції та категорії її небезпеки.

В Україні на даний момент діють більше 40 Технічних регламентів, і цей список постійно поповнюється. Перелік продукції, на яку поширюється дія обов’язкових технічних регламентів, постійно зростає.

Декларацію відповідності можна отримати як на одну ввезену партію продукції, так і на серійне виробництво.

Перелік документів, необхідних для оформлення декларації на партію продукції:

 • Контракт на поставку;
 • Інвойс;
 • Опис продукції;
 • Зразок для випробувань (або протокол випробувань);
 • Технічні характеристики (схеми, креслення);
 • Паспорта або листи безпеки (якщо передбачено);
 • Декларації та сертифікати інших країн (за наявності).

Перелік необхідних документів залежить від продукції, на яку необхідно оформити декларацію відповідності, та вимог конкретного Технічного регламенту.

Декларація на партію продукцію оформляється на постачальника продукції згідно товаросупровідних документів.

Перелік документів, необхідних для оформлення декларації на серійне виробництво:

 • Опис продукції;
 • Зразок для випробувань (або протокол випробувань);
 • Технічні характеристики (схеми, креслення);
 • Паспорта або листи безпеки (якщо передбачено);
 • Протоколи випробувань та сертифікати інших країн (за наявності);
 • Доручення від виробника на проведення робіт з сертифікації / оцінки відповідності.

Декларація на серійне виробництво оформляється на ім’я виробника або довірену особу на підставі доручення.

Декларація відповідності має юридичну силу нарівні з сертифікатом відповідності. Декларація може прийматися щодо конкретної продукції або групи однорідної продукції, на яку встановлено єдині вимоги, що підлягають підтвердженню. 

Вартість сертифікації розраховується на підставі заповненої ЗАЯВКИ, яку необхідно надіслати на електронну адресу office@ves.in.ua