Системи управління

Сертифікація систем управління проводиться з ініціативи заявника, органом з сертифікації згідно чинного законодавства та повноважень. Обсяги, терміни виконання і відповідальність сторін визначаються договором між заявником та ОС.

Процедури, відповідно до яких провадить свою діяльність орган з сертифікації недискримінаційні і реалізуються недискримінаційним чином.

ОС забезпечує можливість доступу до своїх послуг усім заявникам.

ОС не висуває неправомірні фінансові чи інші умови.

Доступ до послуг органа з сертифікації не залежить від розміру замовника або його членства в будь-якій асоціації чи групі, а також від кількості вже сертифікованих замовників.

Процедури проведення сертифікації систем управління відповідно до європейських та міжнародних практик забезпечують довіру та широке визнання висновків сертифікації в ЄС та у всьому Світі.

Завдяки багаторічній плідній співпраці Національного агентства з акредитації України з міжнародними організаціями та підтвердження відповідності власної діяльності вимогам Європейського Союзу, на засіданні Ради з Багатосторонньої Угоди ЄА в м. Брюссель (Бельгія) за результатами розгляду звіту групи оцінювання ЄА за діяльністю НААУ, було прийнято рішення про підписання Багатосторонньої Угоди ЄA (EA MLA) для сфер дії ISO/IEC 17021-1 – акредитація органів з сертифікації систем менеджменту — між НААУ та ЄА. Це надає органам з оцінки відповідності, що акредитовані в Україні, надавати послуги з оцінки систем менеджменту за міжнародними стандартами, які будуть визнаватися в країнах ЄС та у всіх країнах Світу, де впроваджено міжнародні стандарти на системи управління.

Також, Орган з сертифікації ТОВ “Всеукраїнська експертна служба “Укрекспертиза” акредитований Національним агенством з акредитації (НААУ) на проведення робіт з сертифікації систем управління за стандартами:

ДСТУ ISO 9001:2015 “Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)”;

ISO 9001:2015 “Quality management systems – Requirements”;

ДСТУ EN ISO 9001:2018 “Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT)”;

ДСТУ ISO 14001:2015 “Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2015, IDT)”;

ISO 14001:2015 “Environmental management systems – Requirements with guidance for use)”;

ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) “Системи управління охороною здоров`я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування)”;

ISO 45001:2018 “Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use”;

ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) “Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу.”;

ISO 22000:2018 “Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain”;

та отримало акредитацію в британському ASCB за стандартами:

ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements;

ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use;

ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use;

ISO 22000:2018 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain;

ISO 22716:2007 Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines on Good Manufacturing Practices;

ISO 50001:2018 Energy management systems — Requirements with guidance for use;

ISO/IEC 27001:2013 Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements;

ISO 28000:2007 Specification for security management systems for the supply chain;

ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use;

ISO 22301:2019 Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements.

Послуги з сертифікації систем управління не обмежуються лише територією України! Ми завжди готові до співпраці!

ПЕРЕХІД ДО НОВИХ РЕДАКЦІЙ СТАНДАРТІВ ISO 45001:2018 ТА ISO 22000:2018

В зв’язку з прийняттям міжнародною організацією IAF (International Accreditation Forum), членом якої є НААУ, рішення (IAF MD 21:2018) про трирічний перехідний період з моменту публікації нової версії стандарту – ISO 45001:2018 (опублікований 12.03.2018), всі сертифікати на відповідність вимогам ДСТУ OHSAS 18001:2010 видаються терміном дії до 12 березня 2021.

На спільній нараді IAF-ILAC у 2018 році в Сінгапурі члени IAF вирішили, що термін переходу на нову версію ISO 22000 має бути до 29 червня 2021 року. В прийнятому документі “IAF Resolution 2018-15” зазначено, що період для переводу акредитованих сертифікатів на ISO 22000: 2018 “Системи управління безпечністю харчових продуктів – Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі” становить три роки, а термін дії старої версії стандарту не перевищує 29 червня 2021 року. Сертифікати, видані на ISO 22000: 2005 після дати публікації ISO 22000: 2018 повинні містити дату закінчення терміну дії 29 червня 2021 року.

В зв’язку з прийняттям міжнародною організацією IAF (International Accreditation Forum), членом якої є НААУ, даного рішення про трирічний перехідний період з моменту публікації нової версії стандарту – ISO 22000: 2018 (опублікований 12.06.2018), всі сертифікати на відповідність вимогам ДСТУ ISO 22000: 2007 (ISO 22000: 2005) видаються терміном дії до 29 червня 2021. Сертифікати видані з перевищенням даного терміну повинні бути перевидані.

Нові версії стандартів ISO 45001:2018 та ISO 22000: 2018 ще не прийняті в Україні в якості національного стандарту, а тому органи з сертифікації України не мають можливості акредитації в НААУ на проведення робіт за новою версією стандарту. Незважаючи на це, ОС ТОВ “ВЕС”УКРЕКСПЕРТИЗА” дбає про своїх клієнтів та прагне надавати свої послуги на рівні кращих світових представників галузі, а тому вже отримало акредитацію у міжнародному агентстві з акредитації ASCB. Це дає можливість проводити компетентну оцінку відповідності систем управління клієнта вимогам нових версій стандартів ISO 45001:2018 та ISO 22000: 2018 після закінчення терміну дії сертифікату на старі версії, або не очікуючи закінчення терміну, перейти на нову, по мірі готовності. Для цього Вам буде необхідно повідомити нас про своє бажання письмово і аудитори ОС ТОВ “ВЕС”УКРЕКСПЕРТИЗА” проведуть оцінку відповідності вашої системи управління під час найближчого наглядового аудиту або додаткового аудиту (на вибір заявника). За результатами позитивного експертного висновку, буде прийняте рішення про перевидачу сертифікату на систему управління вже на нову версію стандарту.

Вартість сертифікації розраховується на підставі заповненої ЗАЯВКИ, яку необхідно надіслати на електронну адресу office@ves.in.ua