ISO 37001

Підхід на основі структур високого рівня (High Level Structures), який реалізовано в ISO 37001, дозволяє застосовувати стандартизовану модель виявлення, оцінки та аналізу корупційних ризиків компанії, яка використовується в інших системах управління.

ДЛЯ КОГО ISO 37001?

Стандарт застосовується до організацій будь-якого розміру та типу, будь то комерційні компанії, органи державної влади чи громадські організації. Її можна інтегрувати в існуючу програму відповідності компанії та узгодити з вимогами ISO 19600 (Системи управління відповідністю) та іншими структурами високого рівня, заснованими на стандартах ISO систем управління. Крім того, ISO 37001 може бути впроваджений як незалежна система менеджменту. Міжнародні організації перебувають під впливом різних юрисдикцій і культур, де закони та нормативні акти щодо корупції сильно відрізняються. Якщо компанія зареєстрована на фондових біржах, наприклад, у США чи Великобританії, закони цих країн зобов’язують компанію з такою ж серйозністю ставитися до корупції під час здійснення будь-якої діяльності в країні. ISO 37001 забезпечує міжнародну стандартизацію Ваших процедур і навчання.

НАВІЩО ВПРОВАДЖУВАТИ СТАНДАРТ ISO 37001?

Формалізуючи навчання та процедури, які забезпечують цілісність підприємства, ISO 37001 дозволяє: Виявляти точки корупції та встановлювати відповідні заходи контролю;

Зменшити ризик судового переслідування за недотримання місцевих або міжнародних антикорупційних законів;

Демонструвати провідну роль у сфері етики, яка заохочує співробітників і ділових партнерів до вирішення проблем корупції;

Відновити довіру громадськості, клієнтів, зацікавлених сторін і персоналу після корупційного інциденту.

НАВІЩО ОТРИМУВАТИ СЕРТИФІКАЦІЮ ISO 37001?

Доведіть, що ваша організація дотримується антикорупційного законодавства та вжила розумних та адекватних заходів, спрямованих на запобігання хабарництву;

Зміцнити імідж організації та уникнути витрат і репутаційних ризиків, пов’язаних з корупцією;

Продемонструвати надійність і порядність компанії всім зацікавленим сторонам: власникам, директорам, співробітникам, органам влади та діловим партнерам; Відкрийте для себе нові можливості для бізнесу.

ОСНОВНІ ЕТАПИ СЕРТИФІКАЦІЇ ISO 37001 Підхід Bureau Veritas до сертифікації розвивався понад 30 років. Висока якість послуг підтверджується участю Bureau Veritas Certification.

Визначення сфери сертифікації;

Попередній аудит (опціонально): аналіз недоліків і діагностика поточної відповідності вимогам стандарту;

Сертифікаційний аудит (проводиться в 2 етапи):

1 етап. Аналіз для перевірки готовності організації до сертифікації;

2 етап. Оцінка заявки, включаючи оцінку ефективності системи управління організацією. При позитивному результаті 2 етапу аудиту видається сертифікат терміном дії 3 роки;

Наглядові аудити для перевірки постійної відповідності системи менеджменту вимогам стандарту;

Повторна сертифікація через 3 роки для підтвердження постійної відповідності та ефективності загальної системи управління.